CYIL vol. 11 (2020)

MILAN LIPOVSKÝ CYIL 11 (2020) THE CLASSIFICATION OF ARMED CONFLICTS – INTERNATIONALIZED, TRANSNATIONAL, AND CYBER CONFLICTS Milan Lipovský Abstract: The classification of an armed conflict as either international, non-international, or possibly internationalized/transnational etc. has far-reaching consequences, particularly connected with the scope of application of humanitarian law. There have been many controversial cases involving the classification of armed conflicts in recent time that attracted the attention of both international courts and tribunals and doctrine. The article presents some of the cases that the ICJ and, particularly, the ICTY dealt with and attempts to identify controversial points and explain them. Additionally, the article discusses new types of armed conflicts, e.g. cyber conflicts, several simultaneous conflicts of non-international character taking place within territories of more than one state, etc., that create controversies as to their classification and attempts to present opinions as to the matter based on the existing definitions. Resumé: Klasifikování (určení typu) ozbrojeného konfliktu jako buďto mezinárodního, nitřního nebo zmezinárodnělého či transnacionálního apod. je záležitostí velké důležitos- ti. Především se jedná o rozsah aplikace humanitárního práva. Existuje řada kontroverzích případů určení typu ozbrojeného konfliktu, které přilákaly pozornost mezinárodních soudů, tribunálů a doktríny. Článek předkládá především některé případy MSD a ICTY, v nichž došlo k určení typu ozbrojeného konfliktu a rozebírá jejich problematické části. Článek dále rozebírá nové typy konfliktů jako je například kybernetický konflikt, několik současných konfliktů vnitřních vedených na více územích apod., které vyvolávají otázky ohledně určení jejich typu a pokouší se uvést názory, jak tyto problémy řešit na základě existujícího práva. Key words: Armed conflict; IAC; NIAC; classification; internationalization; transnational conflict; cyber conflict About the Author: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. is a senior lecturer and researcher at the Department of International Law of the Faculty of Law, Charles University. 1. Introduction The classification of an armed conflict has far-reaching consequences, such as the breadth of applicable humanitarian law provisions or the possibility of committing certain types of war crimes within the particular conflict. This was indeed the case in the famous Tadić case 1 where it had to be determined whether the conflict was of an international character. This was because Article 2 of the Statute of the ICTY 2 only applied to international armed conflicts (IACs). Similarly if there is a non-international armed conflict (NIAC) that another State became involved in by supporting an armed group fighting against the government, should

1 ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadić , IT-94-1. 2

Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the territory of the Former Yugoslavia since 1991 (hereinafter referred to as “ICTY”), UNSC Res. 827 (1993).

314

Made with FlippingBook flipbook maker