CYIL vol. 11 (2020)

CYIL 11 (2020) CONSTITUTION AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW… CONSTITUTION AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW: SOME CONTEMPORARY REMARKS IN JORDANIAN LAW Abdullah Aldmour Abstract: The last constitutional reforms passed in 2011 attributed a constitutional value to the question of the constitutionality of laws and regulations in Jordan. The Constitutional Court established in 2012, vested the duty of the constitutional interpretation, and the duty to ensure that no legislative action violates the Constitution. Private International law (PIL) in Jordan is a heterogeneous as of a legal tradition, (civil law, and religious law). There have not been sufficient efforts to generate a PIL system that responds to the socio-economic, and political interests of Jordan. This article aims at examining some aspects of Jordanian private international law from a perspective of the Constitution and human rights norms. By examining the constitutional status of foreigners, the question of the nationality of a child born to a Jordanian mother, the constitutionality of certain rules on conflict of laws, and the constitutionality of foreign law, the article conduced that the Jordanian private international law still the image of the domestic law. Resumé: Poslední ústavní reformy v Jordánsku, přijaté v roce 2011, přiznaly otázce ústav- nosti ústavní hodnotu. Ústavnímu soudu, ustavenému v roce 2012, byla svěřena povinnost ústavního výkladu zákonů a rovněž zajištění, aby každá legislativní iniciativa neporušovala ústavu. Mezinárodní právo soukromé (MPS) v Jordánsku je z hlediska právní tradice (ci- vilního práva a náboženského práva) heterogenní. Dosud nebylo vyvinuto dostatečné úsilí k vytvoření systému MPS, který by odpovídal sociálně-ekonomickým a politickým zájmům Jordánska. Cílem tohoto článku je zkoumat některé aspekty jordánského mezinárodního práva soukromého z pohledu Ústavy a norem lidských práv. Zejména pak zkoumáním ústavního postavení cizinců, otázek státní příslušnosti dítěte narozeného jordánské matce, ústavnosti určitých kolizních norem a ústavnosti cizího práva. Článek dochází k závěru, že jordánské mezinárodní právo soukromé stále odráží vnitrostátní právo. Key words: Jordanian constitution, discrimination, law on foreigners, international mixed marriage, Jordanian nationality, human rights About the Author: Abdullah Aldmour is a former Jordanian judge practicing as a lawyer, legal consultant and professor of Private International Law at the University of Jordan. Graduated from the University of Paris (LLM & PhD) He is specialized in international litigation and arbitration and international contracts. He was a foreign invited judge to the French Ecole National de la magistrature (ENM).

429

Made with FlippingBook flipbook maker