CYIL vol. 11 (2020)

CYIL 11 (2020) LIST OF RATIFIED INTERNATIONAL TREATIES … LIST OF RATIFIED INTERNATIONAL TREATIES WHICH ENTERED INTO FORCE FOR THE CZECH REPUBLIC FROM 1 ST JANUARY 2019 TILL 31 ST DECEMBER 2019

The list includes only treaties subject to the consent of Parliament, not so-called governmental or executive agreements.

1) Bilateral treaties

a) On double taxation CONVENTION BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF KOREA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, SIGNED IN SEOUL ON 12 JANUARY 2018 SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KOREJSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, KTERÁ BYLA PODEPSÁNA V SOULU DNE 12. LEDNA 2018 Consent to ratification: - Chamber of Deputies: 28 November 2019 - Senate: 17 October 2018 Ratified on 11 December 2019 and published under No. 1/2020 Coll.of Int’l Treaties (8 January 2020). En- tered into force on 20 December 2019. AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF POLAND ON THE AMENDMENT AND TERMINATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF POLAND ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS, SIGNED ON 16 JULY 1993 IN BUDAPEST (WARSAW, 11 APRIL 2018) DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A POLSKOU REPUBLIKOU O ZMĚNĚ A UKONČENÍ PLATNOSTI DO- HODY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A POLSKOU REPUBLIKOU O PODPOŘE A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ INVES- TIC, PODEPSANÉ DNE 16. ČERVENCE 1993 V BUDAPEŠTI (VARŠAVA, 11. DUBNA 2018) Consent to ratification: - Chamber of Deputies: 7 March 2019 - Senate: 15 August 2018 Ratified on 12 June 2019 and published under No. 46/2019 Coll.of Int’l Treaties (24 September 2019). En- tered into force on 24 September 2019. AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON THE AMENDMENTS TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA FOR THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS, SIGNED ON 25 OCTOBER 1994 IN RIGA, AND ON THE TERMINATION THEREOF (RIGA, 28 DECEMBER 2017) DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU LOTYŠSKÉ REPUBLIKY O ZMĚNĚ DOHODY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU LOTYŠSKÉ REPUBLIKY O PODPOŘE A VZÁJEMNÉ OCHRANĚ INVES- TIC, PODEPSANÉ DNE 25. ŘÍJNA 1994 V RIZE, A O UKONČENÍ JEJÍ PLATNOSTI (RIGA, 28. PROSINCE 2017) Consent to ratification: - Chamber of Deputies: 7 March 2019 - Senate: 17 October 2018 Ratified on 12 June 2019 and published under No. 42/2019 Coll.of Int’l Treaties (22 August 2019). Entered into force on 1 July 2019. b) Protection of investments (BIT)

491

Made with FlippingBook flipbook maker