CYIL vol. 11 (2020)

Editor-in-Chief: Professor PAVEL ŠTURMA This Yearbook is included in the Czech index of scholarly peer-reviewed journals (RVVI) and in the SCOPUS international database.

KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Czech yearbook of public & private international law = Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého. Vol. 11. – Praha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2020. – xv, 534 stran Česká, anglická a slovenské resumé Vydáno v nakladatelství Eva Rozkotová. – Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy

ISBN 978-80-87488-38-6 (Eva Rozkotová ; brožováno)

* 341.1/.8 * 341.9 * (437.3) * (048.8:082) * (058) – public international law – public international law – Czechia – private international law – private international law– Czechia – collective monographs – yearbooks

341 – International law [16]

Tato Ročenka je vydávána s finanční podporou Rady vědeckých společností při Akademii věd ČR. This Yearbook is published with a financial support of the Council of Scientific Societies of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Vydavatel děkuje za významnou materiální podporu projektu Ročenky mezinárodního práva veřejného a soukromého advokátní kanceláři Skils, s.r.o. © Česká společnost pro mezinárodní právo, 2020 © Czech Society of International Law, 2020 Vydala Česká společnost pro mezinárodní právo v nakladatelství Eva Rozkotová, v rámci mezinárodního publikačního projektu Passau-Berlin-Praha ISSN 1805-0565 ISBN 978-80-87488-38-6

Made with FlippingBook flipbook maker