CYIL vol. 12 (2021)

Ondrej Hamuľák – Lusine Vardanyan – Hovsep Kocharyan CYIL 12 (2021) THE GLOBAL REACH OF THE RIGHT TO BE FORGOTTEN THROUGH THE LENSES OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION Ondrej Hamuľák, Lusine Vardanyan, Hovsep Kocharyan Abstract: The paper is devoted to the analysis of the territorial scope of the application of the right to be forgotten, taking into account the case law of the Court of Justice of the European Union (hereinafter – “CJEU”), in particular, the case of Google v. Commission Nationale de l’Informatiqueet des Libertés (CNIL) . Despite the prevailing view that in the Google v. CNIL case the CJEU limits the territorial scope of the right to be forgotten, the authors nevertheless tend to believe that the detailed analysis of the Court’s reasoning leads to the opposite conclusion. According to the authors, in this judgment the CJEU does not explicitly restrict the territorial scope of the right to be forgotten, and lays the foundation for the implementation and further development of the global application of this right, which is confirmed in subsequent case law, in particular in the case of Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Limited . Resumé: Tento článek je věnován analýze územní působnosti tzv. práva být zapomenut, s přihlédnutím k judikatuře Soudního dvora Evropské Unie (dále jen „SDEU“), zejména v případě Google v. Commission Nationale de l‘Informatiqueet des Libertés (CNIL). I přes převažující názor, že v případě Google v. CNIL SDEU omezuje územní působnost práva být zapomenut, tento článek nabízí alternativní pohled, který se opírá o důkladnou analýzu judikatury SDEU. Podle autorů Soudní dvůr v případě Google v. CNIL nevytvořil absolutní geografické limity pro uplatnění práva být zapomenut, ale naopak vytvořil podmínky pro jeho další (globální) expanzi, což bylo posléze potvrzeno v následné judikatuře, zejména v případě Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland Limited . Key words : right to be forgotten, freedom of expression, personal data, privacy, extraterritorial application About the authors: Ondrej Hamuľák is a Senior Lecturer at the Faculty of Law, Palacký University Olomouc (Czech Republic) and Adjunct Professor in EU Strategic Legal Affairs, TelTech Law School (Estonia). He participated in the work on this paper on behalf of the project no. 20-27227S “The Advent, Pitfalls and Limits of Digital Sovereignty of the European Union” funded by the Czech Science Foundation (GAČR). Email: ondrej.hamulak@upol.cz. Lusine Vardanyan is a doctoral student at the Department of International and European Law, Faculty of Law, Palacký University Olomouc (Czech Republic). She participated in the work on this paper on behalf of the Project of specific research no. IGA_PF_2020_003 “Fostering the Right to be Forgotten as the Elementary E-right – Analyses of the Judicial Approach, Contemporary Developments and Challenges”. Email: lucyrossetti77@gmail.com. Hovsep Kocharyan is a doctoral student at the Department of International and European Law, Faculty of Law, Palacký University Olomouc (Czech Republic). He participated in the work on this paper on behalf of the Project of specific research no. IGA_PF_2020_003 “Fostering the Right to be Forgotten as the Elementary E-right – Analyses of the Judicial Approach, Contemporary Developments and Challenges”. Email: hovsep.kocharyan01@upol.cz.

196

Made with FlippingBook - Online catalogs