CYIL vol. 12 (2021)

CYIL 12 (2021) The Feast of Insignificance of Small Modular Reactors … The Feast of Insignificance of Small Modular Reactors in International Nuclear Law Jakub Handrlica and Marianna Novotná Abstract: Small modular reactors (SMRs) represent a new technology that is recently considered to have potential for addressing the energy problems of the future. SMR development programs are pending in several countries and many other jurisdictions are currently considering these reactors as part of their national energy strategy. Is international nuclear law prepared to address the risks arising from these new technologies? This article will analyse the applicability of the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage on SMRs. It will demonstrate that the currently existing international framework contains several obstacles for further developments of these technologies, which might only be removed by a further ratification of the Protocol to Amend the Vienna Convention . Resumé: Malé jaderné reaktory představují nový typ technologie, která je v současnosti považována za potenciální nástroj k řešení energetických potřeb budoucnosti. V řadě zemí jsou malé jaderné reaktory v současnosti předmětem projektů výzkumu a vývoje. Celá řada států navíc s touto technologií počítá v rámci svých národních strategií dalšího směrování energetiky. Je mezinárodní právo připraveno reagovat na rizika, plynoucí z nasazení toho- to nového druhu technologie? Tento příspěvek analyzuje aplikovatelnost Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody na přeshraniční odpovědnostní vztahy, které mohou potenciálně nastat v souvislosti s provozem malých jaderných reaktorů. Pří- spěvek identifikuje překážky, které existující mezinárodní režim odpovědnosti ve vztahu k malým jaderným reaktorům implikuje a dochází k závěru, že další rozvoj této technologie je možné dosáhnout jenom prostřednictvím revidovaného odpovědnostního režimu, vytvo- řeného Protokolem z r. 1997. Key words: small modular reactors; nuclear liability; new technologies; Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage About the authors: Associate Professor Jakub Handrlica, DSc., Faculty of Law, Charles University, Prague, Czech Republic. Email: jakub.handrlica@prf.cuni.cz. Associate Professor Marianna Novotná, Ph.D., Faculty of Law, University of Trnava, Trnava, Slovak Republic. Email: marianna.novotna@gmail.com.

327

Made with FlippingBook - Online catalogs