CYIL vol. 12 (2021)

Editor-in-Chief: Professor Pavel Šturma This Yearbook is included in the SCOPUS international database.

KATALOGIZACE V KNIZE – NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Czech yearbook of public & private international law = Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého. Vol. 12. – Praha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2021. – xv, 484 stran Česká, anglická a slovenská resumé Vydáno v nakladatelství Eva Rozkotová. – Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy

ISBN 978-80-87488-42-3 (Eva Rozkotová ; brožováno)

* 341.1/.8 * 341.9 * (048.8:082) * (058) – mezinárodní právo veřejné – mezinárodní právo soukromé – kolektivní monografie – ročenky

341 – Mezinárodní právo [16] Tato Ročenka je vydávána s finanční podporou Rady vědeckých společností při Akademii věd ČR. This Yearbook is published with a financial support of the Council of Scientific Societies of the Academy of Sciences of the Czech Republic. Vydavatel děkuje za významnou materiální podporu projektu Ročenky mezinárodního práva veřejného a soukromého advokátní kanceláři Skils, s.r.o. © Česká společnost pro mezinárodní právo, 2021 © Czech Society of International Law, 2021 Vydala Česká společnost pro mezinárodní právo v nakladatelství Eva Rozkotová, v rámci mezinárodního publikačního projektu Passau-Berlin-Praha ISSN 1805-0565 ISBN 978-80-87488-42-3

Made with FlippingBook - Online catalogs