ŠAVŠ/TAČR Digital Czechia in a Digital Europe

BIBLIOGRAPHY

[1] About ZIM, Federal Ministry of Economic Affairs and Energy, see https://www.zim. de/ZIM/ Navigation/DE/Infothek/UeberZIM/ueber-zim.html. [2] Czech Republic: Distribution of gross domestic product (GDP) across economic sectors 2007 to 2017, Statista, see https://www.statista.com/statistics/369830/share-of-eco- nomic-sectors-in-the-gdp-czech-republic/. [3] Daheim Cornelia, Korn Jonas and Wintermann Ole, The German Mittelstand and Digital Transformation Why change can only succeed with a new Culture of Work, Bertelsmann Stiftung, 11/2017, see https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/ BSt/Publika- tionen/GrauePublikationen/2018_Mittelstand_digital_transformation.pdf. [4] Digital Strategy 2025, Federal Ministry of Economic Affairs and Energy see https:// www. de.digital/DIGITAL/Redaktion/EN/Publikation/digital-strategy-2025.pdf?__blob=publica- tionFile&v=9. [5] Frequently asked questions about the funding program “go-digital”, Federal Ministry of Economic Affairs and Energy, see https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/FAQ/go-digital/ faq-go-digital.html. [6] Funding program “go-digital”, Federal Ministry of Economic Affairs and Energy, see https:// www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/foerderprogramm-go-digital.html. [7] Germany: distribution of gross domestic product (GDP) across economic sectors from 2007 to 2017, Statista, see https://www.statista.com/statistics/375569/latfor-gdp-distri- bution-across-economic-sectors/. [8] Mittelstand-Digital, Strategies for the Digital Transformation of Business Processes, Fed- eral Ministry for Economic Affairs and Energy, see https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/ Publikationen/Mittelstand/mittelstand-digital.pdf?__blob=publicationFile&v=3. [9] Proč technologie nestačí aneb digitální kultura jako konkurenční výhoda, Microsoft, see https://news.microsoft.com/cs-cz/features/proc-technologie-nestaci/. [10] Průmyslové firmy připojují stroje a výrobu k internetu. Překážkou může být zastaralá infrastruktura, Businessinfo, 14/12/2018, see https://www.businessinfo.cz/cs/ clanky/ prumyslove-firmy-pripojuji-stroje-a-vyrobu-k-internetu-prekazkou-muze-byt-zastara- la-infrastruktura-116936.html. [11] SMEs Digital Strategies for the Digital Transformation, Federal Ministry for Economic Af- fairs and Energy, see https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Mittelstand/ smes-digital-strategies-for-digital-transformation.pdf?__blob=publicationFile&v=3. [12] VINNOVA – Sweden, Taftie The European Network for Innovation Agencies, see https:// taftie.org/content/vinnova-sweden. [13] What is Industrie 4.0?, Platform Industrie 4.0, see https://www.plattform-i40.de/ I40/ Navigation/EN/Industrie40/WhatIsIndustrie40/what-is-industrie40.html. [14] Zimmermann Volker, Digitalization in German SMEs: state of implementation and invest- ment, KfW, 17/03/2018, see https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/ Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-englische-Dateien/Fokus- 2018-EN/Fokus-No.-202-March-2018-Digitalization-in-German-SMEs.pdf. [15] Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017, Ministerst- vo průmysly a obchodu České republiky, 30/10/2018, see https://www.mpo. cz/assets/ cz/podnikani/male-a-stredni-podnikani/studie-a-strategicke-dokumenty/2018/10/Zpra- va_MSP_2017.pdf

Made with FlippingBook Publishing Software