ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.18: Osobní náklady (v mld. Kč)

Zdroj: MPO, ČSÚ, vlastní zpracování

100

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online