ŠAVŠ Studie 2019

Oddíl zpracovatelského průmyslu

2015

2016

2017

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení

7,6% 8,6% 3,7% 5,8% 3,9% 3,0% 2,8% 3,2% 3,0%

Výroba strojů a zařízení j. n.

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

2,0% 1,5% 1,0%

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

6,2% 5,7% 5,1%

Zdroj: MPO, ČSÚ, vlastní zpracování; rentabilita tržeb = podíl výsledku hospodaření a tržeb (v %)

Investice Investice podniků v automobilovém průmyslu (pořízení dlouhodobého hmot- ného a nehmotného majetku) významně poklesly v období hospodářské krize v letech 2009 a 2010. Výše investic se na předkrizovou úroveň vrátila až v roce 2014, od té doby mírně roste. V roce 2014 výrobci dílů a příslušenství (CZ-NACE 29.3) předstihli ve výši investic automobilky (CZ-NACE 29.1). V roce 2017 dosáhly investice automobilového průmyslu necelých 53 mld. Kč (85% zisku po zdanění), na čemž se podílely z 59% výrobci dílů a příslušenství a ze 41% automobilky. Celkové investice zpracovatelského průmyslu vystoupaly v roce 2017 na 245,4 mld. Kč. Automobilový průmysl se tak na celkových investicích zpracovatelského prů- myslu podílel 21,5%.

Obr. 2.21: Investice podniků – pořízení dl. hm. a nehm. majetku (mil. Kč)

Zdroj: MPO, ČSÚ

103

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online