ŠAVŠ Studie 2019

Oddíl zpracovatelského průmyslu Výroba papíru a výrobků z papíru

2015

2016

2017

13,0% 14,6% 14,6% 14,2% 16,1% 13,8% 14,2% 16,2% 13,1% 10,6% 12,8% 11,7% 13,4% 14,6% 11,2% 12,5% 10,2% 10,7% 9,5% 9,4% 7,6% 10,7% 11,6% 7,4% 12,2% 8,0% 6,4% 6,1% 6,3% 6,3% 16,2% 17,2% 6,3% 10,1% 7,3% 5,3% 16,9% 14,9% 13,8%

Výroba nábytku

Ostatní zpracovatelský průmysl Výroba potravinářských výrobků

Výroba nekovových minerálních výrobků

Výroba nápojů Výroba textilií

Výroba farmaceutických výrobků a přípravků

Výroba strojů a zařízení

Výroba základních kovů, zpracování kovů Výroba ostatních dopravních prostředků Výroba počítačů, elektronických přístrojů

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Zdroj: MPO, ČSÚ

2.2 Zahraniční obchod s motorovými vozidly, díly a příslušenstvím Celkový vývoz automobilového sektoru z ČR činí 860 mld. Kč a na celkovém exportu ČR se podílí 20%. Tato část vychází z Databáze zahraničního obchodu Českého statistického úřadu (Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí). Pro vývoz a dovoz v rámci automobilového průmyslu jsou relevantní čtyři kategorie Standardní mezinárodní kla- sifikace zboží SITC:

– 7812 – Motorová vozidla k dopravě osob – 7821 – Motorová vozidla k dopravě zboží – 7831 – Osobní motorová vozidla pro veřejnou dopravu – 784 – Díly a příslušenství motorových vozidel

Celková hodnota vývozu s motorovými vozidly, díly a příslušenstvím (viz čtyři kategorie výše) z ČR značně rostla od roku 2009 do roku 2017 až na 866 mld. Kč. Podíl na tom měl nárůst exportu jak hotových automobilů, tak dílů a příslušenství pro auto- mobilový průmysl v minulých letech. V roce 2018 vývoz mírně klesl na 860 mld. Kč. I tak tato hodnota představovala 66% celkových tržeb českého automobilového prů- myslu a 19,5% celkového exportu ČR. 7 Obdobně se od roku 2009 zvyšuje i hodnota dovozu motorových vozidel a pře- devším dílů a příslušenství pro výrobu v automobilovém průmyslu. V roce 2018 dosáhl dovoz aut, dílů a příslušenství do ČR 358 mld. Kč (9% na celkovém dovozu do ČR). 7 V těchto datech nejsou zaznamenána data za výrobu a vývoz ze závodů Škody Auto v zahraničí (Čína, Rusko, Indie a další).

105

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online