ŠAVŠ Studie 2019

zvyšoval v průměru o 10,5% ročně, kdežto celkový export z ČR o 8,5% ročně. Výrazně rychleji stoupal vývoz automobilového průmyslu především v letech 2014-2016. Obr. 2.25: Vývoj vývozu automobilového průmyslu, celkového vývozu a HDP ČR (meziroční změny v %, běžné ceny)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: U vývozu motorových vozidel – klasifikace zboží SITC 7812, 7821, 7831, 784 Vývoz motorových vozidel k dopravě osob z ČR roste od roku 2004 s menším zpomalením v období celosvětové hospodářské krize a v roce 2018, kdy dosáhl v pe- něžním vyjádření 496 mld. Kč (58% vývozu celého automobilového průmyslu). Výše dovozu je mnohem nižší a stabilnější, v roce 2018 činila 92 mld. Kč.

107

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online