ŠAVŠ Studie 2019

Ve výrobě motorových vozidel jednoznačně převažují osobní motorová vozidla, kterých bylo v roce 2018 vyrobeno celkem 70,5 milionů kusů. Oproti roku 2017 se tedy jedná o pokles o zhruba 2,2 miliony kusů (-3 %). Lehkých užitkových vozidel bylo v roce 2018 vyrobeno celkem 21 milionů kusů, oproti roku 2017 se jedná o zvýšení o zhruba 4,2%. Nákladních vozidel bylo vyrobeno celkem 4 milionů kusů a autobusů 0,3 milionu (u nákladních vozidel tedy došlo oproti roku 2017 k mírnému poklesu, výroba autobusů poklesla o téměř 7%).

Obr. 1.2: Výroba motorových vozidel dle typu (2017 a 2018, v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) Osobní automobily tvořily v roce 2018 téměř tři čtvrtiny celkového objemu vy- robených motorových vozidel, oproti roku 2017 však došlo k mírnému poklesu. Lehká užitková vozidla se na výrobě podílela z 22%. Přes 4% pak tvořila výroba nákladních vozidel. Autobusy se na celkové výrobě motorových vozidel podílely 0,3%.

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online