ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.30: Zahraniční obchod s díly a příslušenstvímmotorových vozidel (v mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: Klasifikace zboží SITC 784 V případě dílů a příslušenství směřoval do Německa 42% vývozu. Následoval slovenský trh (10%) a Francie (6 %). I v tomto případě hraje mezi vývozními destina- cemi prim EU. Obr. 2.31: Vývoz dílů a příslušenství motorových vozidel z ČR v roce 2017 (v mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: Klasifikace zboží SITC 784

111

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online