ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.3: Podíl jednotlivých typů motorových vozidel na celkové výrobě (2018, v %)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) Světovým lídrem ve výrobě motorových vozidel je od roku 2005 Asie a Oceánie. Na celkové výrobě se v roce 2018 podílela více než z poloviny (54,8%) – celkově zde bylo vyrobeno 52,3 milionu kusů motorových vozidel. Evropa a Amerika se na výrobě motorových vozidel podílely v roce 2018 zhruba stejným dílem – Evropa z 22,3%, což představuje 21,3 milionu vozidel a Amerika 21,7%, tedy 20,7 milionu kusů vo- zidel. Afrika ve výrobě motorových vozidel zaujímala v roce 2018 zhruba 1,1% (bylo zde vyrobeno 1,1 milionu kusů vozidel). Oproti roku 2005 se výroba motorových vo- zidel v Evropě i Americe v roce 2018 zvýšila jen mírně. Asie a Oceánie však oproti roku 2005 zaznamenala 100% nárůst výroby motorových vozidel (z necelých 26 milionů v roce 2005 na téměř 52,3 milionů v roce 2018).

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online