ŠAVŠ Studie 2019

Rozbor efektivnosti využití aktiv (ukazatele aktivity) Obrat celkových aktiv vypovídá o tom, že podniky se sídlem v České republice generují z každé peněžní jednotky celkových aktiv přibližně 1,8 peněžních jednotek tržeb. Efektivnost hospodaření s aktivy podniků se sídlem v zemích EU je mírně horší. Tab. 3.13: Obrat celkových aktiv podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017 2014 ČR EU ČR EU ČR EU ČR EU 1,392 1,189 1,343 1,189 1,306 1,146 1,311 1,139 1,868 1,651 1,888 1,690 1,804 1,656 1,739 1,629 2,603 2,266 2,361 2,300 2,394 2,269 2,334 2,266 2,119 1,854 2,024 1,874 1,978 1,838 1,922 1,808 1,156 1,071 1,057 1,052 1,095 1,131 0,973 1,110 2016 2015

Statistická charakteristika

25. percentil

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Přestože je obrat celkových aktiv podniků se sídlem v Evropské unii horší než v případě podniků se sídlem v České republice, je tomu v případě stálých aktiv naopak. S každou peněžní jednotkou vloženou do účetní hodnoty stálých aktiv vyprodukují podniky v České republice přibližně 4,5 peněžních jednotek tržeb (medián odvětvových hodnot), zatímco podniky se sídlem v Evropské unii více 5,2 peněžních jednotek tržeb. Nejlepších výsledků bylo v případě obou regionů dosaženo v roce 2016, naopak nejhor- ších výsledků v roce 2014. Tab. 3.14: Obrat stálých aktiv podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR EU ČR

EU

ČR

EU

2,904 4,645

2,987 3,055 2,989 2,900 2,841 5,281 4,485 5,388 4,534 5,215

3,034 4,274 7,821

2,733 5,165

25. percentil

Medián

7,937 10,921 7,824 10,705 7,233 10,455

10,234

75. percentil

7,649 526,525 7,622 415,650 7,698 374,533 7,512 333,064

Průměr

Směrodatná odchylka

10,724 20430,310 10,345 17679,949 12,135 16916,176 12,184 14479,088

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Podniky se sídlem v České republice potřebují k realizaci produkce menší objem oběžných aktiv než podniky se sídlem v zemích Evropské unie. Po celé sledované období převyšoval obrat oběžných aktiv podniků v České republice výsledky regionu EU. Dle mediánu odvětvových hodnot je možno konstatovat, že zatímco z každé peněžní jed- notky oběžných aktiv byly podniky v České republice za rok vyprodukovány přibližně

131

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online