ŠAVŠ Studie 2019

3.2.2 Komparace poměrových ukazatelů deseti největších podniků působících ve vybraných odvětvích V této kapitole je provedena elementární finanční analýza poměrových ukazatelů likvidity, aktivity, zadluženosti a rentability deseti největších podniků (dle tržeb roku 2016) v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice (viz Tabulka 3.26) a v 28 zemích Evropské unie (viz Tabulka 3.27). Tržby deseti největších podniků představují v obou regionech téměř 60% celkových tržeb v odvětví automobilového průmyslu. V České republice přitom dle databáze Amadeus v odvětví automobilového průmyslu působí 679 podniků, které generují celkové tržby přes 50 miliard EUR ročně (údaj za rok 2017) a v zemích Evropské unie pak 7 479 podniků, které generují celkové tržby 1 400 miliardy EUR (údaj za rok 2016, za nějž jsou dostupné údaje o všech velkých podnicích). Značný podíl deseti největších podniků na tržbách vypovídá o jejich znač- ném vlivu na finanční výkonnost odvětví automobilového průmyslu. Proto považujeme za vhodné věnovat individuální pozornost rozboru jejich finanční výkonnosti. Tab. 3.26: Deset největších podniků (dle tržeb roku 2016) v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice

2017

2016

NACE code

Tržby celkem (tis. EUR) 16 479 685

Podíl na tržbách celkem

Tržby celkem (tis. EUR)

Podíl na tržbách celkem

Obchodní firma

Škoda Auto, a.s.

2910

32,4% 13 116 415

28,4%

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

2910

5 561 966

10,9% 5 392 143

11,7%

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

2910

1 435 756

2,8% 1 527 487

3,3%

Mobis Automotive Czech, s.r.o.

2932 2932 2910 2932

1 362 886

2,7% 1 320 322 1,9% 859 515 2,3% 792 258 1,6% 782 912

2,9% 1,9% 1,7% 1,7%

Bosch Diesel, s.r.o.

955 782

Iveco Czech Republic, a.s.

1 174 602

Robert Bosch, s.r.o.

837 559

Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o.

2932

590 973

1,2% 776 305

1,7%

Brose Cz, s.r.o.

2932 2932

802 529 774 670

1,6% 725 346 1,5% 694 318 58,9% 25 987 020 100,0% 46 188 921

1,6% 1,5%

Sungwoo Hitech, s.r.o.

Tržby deseti největších podniků celkem 29 976 407

56,3% 100,0%

Tržby odvětví celkem

50 913 688

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

139

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online