ŠAVŠ Studie 2019

I v jiných zkoumaných odvětví (s výjimkou 61 – Telecommunications) je patrné, že deset největších podniků se sídlem v zemích EU využívá při financování oběžných aktiv dlouhodobé zdroje a je tedy v rámci své finanční strategie více konzervativní, než deset největších podniků se sídlem v České republice. Tab. 3.30: Medián hodnot běžné likvidity deseti největších podniků působících ve vybraných odvětvích se sídlem v České republice a v zemích EU (28) Odvětví – lokalita 2017 2016 2015 2014 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 1,154 1,403 1,442 1,207 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28) 1,144 1,838 1,682 1,637 27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 1,195 1,331 1,349 1,301 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28) 1,565 1,309 1,374 1,359 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 1,109 1,081 1,156 1,192 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 1,229 1,251 1,119 1,160 61 – Telecommunications – Česká republika 1,179 1,189 0,986 1,015 61 – Telecommunications – EU (28) 0,846 0,899 0,826 0,969 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Pohotová likvidita deseti největších podniků se sídlem v České republice je ve srovnání s běžnou likviditou pouze mírně nižší. To svědčí o tom, že pohledávky mají v oběžných aktivech mnohem větší význam, než zásoby. Tab. 3.31: Pohotová likvidita deseti největších podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice Společnost 2017 2016 2015 2014 Škoda Auto, a.s. 1,085 1,486 1,206 1,013 Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 4,361 3,574 3,479 2,102 Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 0,818 0,715 0,758 0,713 Mobis Automotive Czech, s.r.o. 0,855 0,858 0,725 0,727 Bosch Diesel, s.r.o. 0,417 0,448 0,522 0,403 Iveco Czech Republic, a.s. 2,194 2,065 2,193 1,699 Robert Bosch, s.r.o. 0,353 0,343 0,400 0,361 Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o. 0,802 0,699 0,596 0,498 Brose Cz, s.r.o. 2,024 1,890 1,708 1,404 Sungwoo Hitech, s.r.o. 0,317 0,424 0,741 0,714 Medián 0,837 0,786 0,750 0,720 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) I v případě deseti největších podniků se sídlem v 28 zemích EU lze dospět k obdob- nému závěru ohledně menšího podílu zásob v oběžných aktivech ve srovnání s podílem

142

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online