ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.35: Okamžitá likvidita deseti největších podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v zemích EU (28) Společnost 2017 2016 2015 2014 Volkswagen Aktiengesellschaft 0,138 0,137 0,172 0,173 Daimler AG 0,151 0,138 0,139 0,155 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,134 0,118 0,097 0,136 Robert Bosch Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung n/a 0,341 0,263 0,635 Audi Aktiengesellschaft 0,720 0,786 0,711 0,775 PSA Automobiles Sa 0,396 0,237 0,162 0,005 Renault SAS 0,010 0,006 0,009 0,003 FCA Italy S.P.A., In Forma Estesa Fiat Chrysler Automobiles Italy S.P.A., E In Forma Abbreviata Fiat Group Automobiles S.P.A. E Fiat Auto S.P.A. 0,002 0,002 0,006 0,008 Jaguar Land Rover Limited 0,390 0,239 0,369 0,536 Ford-Werke Gmbh 0,009 0,007 0,007 Medián 0,145 0,137 0,151 0,145 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Úroveň okamžité likvidity (resp. mediánová hodnota) je u deseti největších podniků ve zkoumaných odvětvích (s výjimkou 61 – Telecommunications v obou zkoumaných regionech a dále s výjimkou podniků se sídlem v zemích EU v odvětví 27 – Manufacture of electrical equipment a v odvětví 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply) podstatně nižší, než je tomu v případě podniků automobilového průmyslu. Tab. 3.36: Medián hodnot okamžité likvidity deseti největších podniků působících ve vybraných odvětvích se sídlem v České republice a v zemích EU (28) Odvětví – lokalita 2017 2016 2015 2014 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 0,021 0,019 0,034 0,053 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28) 0,026 0,189 0,033 0,127 27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 0,023 0,010 0,012 0,017 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28) 0,038 0,223 0,191 0,224 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 0,003 0,005 0,006 0,007 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 0,123 0,182 0,142 0,160 61 – Telecommunications – Česká republika 0,149 0,044 0,086 0,129 61 – Telecommunications – EU (28) 0,134 0,251 0,164 0,212

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

145

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online