ŠAVŠ Studie 2019

Analýza struktury zdrojů financování (ukazatele zadluženosti) Ukazatel celkové zadluženosti deseti největších podniků v České republice se po- hybuje v rozmezí cca 50 – 55%, přičemž některé podniky se od této hodnoty výraz- ně odchylují směrem nahoru i dolu. Zadluženost deseti největších podniků v zemích Evropské unie je výrazně vyšší a vykazuje mnohem menší rozptyl. Tab. 3.37: Celková zadluženost deseti největších podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice Společnost 2017 2016 2015 2014 Škoda Auto, a.s. 53,17% 39,71% 42,02% 43,51% Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 30,64% 35,79% 33,31% 41,16% Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 54,38% 53,54% 55,18% 63,76% Mobis Automotive Czech, s.r.o. 77,11% 77,36% 85,53% 82,10% Bosch Diesel, s.r.o. 55,85% 54,74% 56,10% 55,38% Iveco Czech Republic, a.s. 34,58% 35,35% 32,88% 39,66% Robert Bosch, s.r.o. 75,80% 81,17% 76,68% 76,22% Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o. 84,82% 96,82% 105,75% 99,76% Brose Cz, s.r.o. 25,34% 23,74% 21,78% 24,53% Sungwoo Hitech, s.r.o. 70,00% 73,64% 74,83% 69,66% Medián 55,111% 54,137% 55,639% 59,569% Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Společnost Ford-Werke Gmbh dosahuje celkovou zadluženost převyšující hodno- tu 100%, což je způsobeno tím, že dlouhodobě vykazuje zápornou hodnotu vlastního kapitálu (tj. kumulovaná ztráta minulých let je vyšší, než suma ostatních položek vlast- ního kapitálu). Tab. 3.38: Celková zadluženost deseti největších podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v zemích EU (28) Společnost 2017 2016 2015 2014 Volkswagen Aktiengesellschaft 74,2% 77,3% 76,9% 74,3% Daimler AG 74,4% 75,7% 74,8% 76,5% Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 71,8% 74,9% 75,2% 75,8% Robert Bosch Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung 55,9% 55,4% 52,3% Audi Aktiengesellschaft 55,8% 58,6% 61,6% 62,2% PSA Automobiles Sa 85,5% 92,8% 94,7% 128,5% Renault SAS 69,3% 74,1% 82,1% 82,9%

146

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online