ŠAVŠ Studie 2019

Společnost

2017

2016

2015

2014

FCA Italy S.P.A., In Forma Estesa Fiat Chrysler Automobiles Italy S.P.A., E In Forma Abbreviata Fiat Group Automobiles S.P.A. E Fiat Auto S.P.A.

72,3% 67,7% 76,0% 64,5%

Jaguar Land Rover Limited

63,5% 72,4% 65,2% 68,3%

259,9% 275,0% 233,3%

Ford-Werke Gmbh

72,040% 74,467% 75,594% 75,068%

Medián

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Deset největších podniků ve všech zkoumaných odvětvích (s výjimkou podni- ků se sídlem v České republice v odvětví 27 – Manufacture of electrical equipment) financují cizími zdroji více než polovinu aktiv. Ve srovnání s deseti největšími podniky automobilového průmyslu v České republice je přitom celková zadluženost ve všech odvětvích spíše vyšší. Tab. 3.39: Mediánhodnot celkové zadluženosti deseti největšíchpodnikůpůsobících ve vybraných odvětvích se sídlem v České republice a v zemích EU (28) Odvětví – lokalita 2017 2016 2015 2014 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 72,807% 65,339% 51,433% 71,017% 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28) 66,722% 70,943% 69,414% 69,952% 27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 51,845% 42,217% 40,773% 42,623% 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28) 65,711% 72,553% 70,190% 73,955% 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 74,094% 67,935% 64,565% 67,614% 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 82,654% 84,801% 85,574% 84,702% 61 – Telecommunications – Česká republika 57,514% 65,392% 62,902% 74,792% 61 – Telecommunications – EU (28) 65,423% 66,566% 70,051% 64,141% Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Zadluženost investovaného kapitálu vykazuje u deseti největších podniků v auto- mobilovém průmyslu v České republice a v zemích EU z dosud analyzovaných ukazatelů nejvýrazněji odlišných výsledků. Podniky v zemích Evropské unie využívají úročené cizí zdroje v mnohem vyšší míře, mediánová hodnota zadluženosti investovaného kapitálu je dokonce pěti až deseti násobně vyšší. Jak již bylo několikrát zmíněno, může mít vyšší zadluženost pozitivní dopady na rentabilitu vlastního kapitálu (pokud nemá současně výrazně negativní dopad na výši nákladových úroků), neboť při stejném výsledku hos- podaření a nižším objemu vlastního kapitálu připadne na jednotku vlastního kapitá- lu samozřejmě mnohem vyšší peněžní částka. Poznámka: Záporné hodnoty ukazatele

147

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online