ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.45: Medián hodnot úrokového krytí deseti největších podniků působících ve vybraných odvětvích se sídlem v České republice a v zemích EU (28)

Odvětví – lokalita

2017

2016

2015

2014

26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28) 27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28)

14,202 59,237 56,171 72,297

15,810 6,894 10,718 13,951

78,598 97,660 84,436 210,584 66,728 33,129 38,982 5,638

775,889 811,171 55,394 87,770

1,761

1,713

1,322 4,941 2,719

2,388 4,673 2,910

61 – Telecommunications – Česká republika

12,311 7,119

61 – Telecommunications – EU (28)

3,612

3,301

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

Rozbor efektivnosti využití aktiv (ukazatele aktivity) Obrat aktiv deseti největších podniků se sídlem v České republice dosahuje ve srovnání s podniky v zemích EU podstatně lepších výsledků. Aktiva se zde obrátí v tržbách více než dvakrát, zatímco v podnicích v zemích Evropské unie pouze jeden- krát. Negativní vliv na mediánový výsledek zde mají především společnosti Volkswagen Aktiengesellschaft, Daimler AG a Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft. Tab. 3.46: Obrat celkových aktiv deseti největšíchpodniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice

Společnost

2017 1,677 1,940 2,777 4,306 2,080 2,020 2,589 3,885 2,002 2,383 2,231

2016 1,554 2,117 3,036 3,585 2,014 1,752 2,602 4,659 1,985 2,094 2,106

2015 1,647 1,984 2,507 4,105 1,927 1,908 2,566 4,111 1,845 2,158 2,071

2014 1,723 1,674 1,906 4,583 1,945 1,600 2,397 3,445 1,787 2,496 1,925

Škoda Auto, a.s.

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

Mobis Automotive Czech, s.r.o.

Bosch Diesel, s.r.o.

Iveco Czech Republic, a.s.

Robert Bosch, s.r.o.

Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o.

Brose Cz, s.r.o.

Sungwoo Hitech, s.r.o.

Medián

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

151

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online