ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.54: Medián hodnot obratu oběžných aktiv deseti největších podniků působí- cích ve vybraných odvětvích se sídlem v České republice a v zemích EU (28) Odvětví – lokalita 2017 2016 2015 2014 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 2,575 3,564 3,853 3,244 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28) 1,248 1,429 1,353 1,609 27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 4,050 4,058 3,815 3,947 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28) 1,392 2,600 2,212 2,092 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 1,644 1,978 2,285 2,076 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 3,064 2,679 2,534 2,686 61 – Telecommunications – Česká republika 3,342 3,390 3,488 2,662 61 – Telecommunications – EU (28) 2,017 1,965 2,040 2,392 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Doba obratu zásob lze považovat za hlavní příčinu horšího obratu oběžných ak- tiv deseti největších podniků v zemích Evropské unie. Přeměna zásob na další formu oběžného majetku trvá v podnicích v České republice přibližně 15–20 dnů, zatímco v podnicích v zemích Evropské unie 30–40 dnů. Tab. 3.55: Doba obratu zásob deseti největších podniků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice Společnost 2017 2016 2015 2014 Škoda Auto, a.s. 15,278 16,570 16,534 14,778 Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 8,333 7,815 8,591 8,590 Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 4,204 4,304 4,096 4,508 Mobis Automotive Czech, s.r.o. 22,892 28,099 25,662 21,109 Bosch Diesel, s.r.o. 30,505 27,723 27,897 29,981 Iveco Czech Republic, a.s. 13,529 18,317 17,718 26,935 Robert Bosch, s.r.o. 15,450 18,703 18,475 17,997 Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o. 9,012 8,781 14,926 24,838 Brose Cz, s.r.o. 20,781 23,248 27,610 28,512 Sungwoo Hitech, s.r.o. 8,753 12,663 9,407 8,146 Medián 14,404 17,444 17,126 19,553 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

156

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online