ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.62: Doba obratu krátkodobých neúročených závazků deseti největších podni- ků v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v zemích EU (28) Společnost 2017 2016 2015 2014 Volkswagen Aktiengesellschaft 122,461 133,119 121,019 119,813 Daimler AG 105,552 116,083 110,720 115,120 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 175,927 181,952 172,750 180,017 Robert Bosch Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung 69,937 62,062 60,776 Audi Aktiengesellschaft 88,647 83,321 102,196 95,413 PSA Automobiles Sa 75,047 68,990 66,072 62,917 Renault SAS 90,355 95,656 93,779 91,507

FCA Italy S.P.A., In Forma Estesa Fiat Chrysler Automobiles Italy S.P.A., E In Forma Abbreviata Fiat Group Automobiles S.P.A. E Fiat Auto S.P.A.

153,444

121,438

146,230

137,565

118,556

128,245 72,718 105,870

104,501 92,377 103,349

94,715 94,020 95,064

Jaguar Land Rover Limited

Ford-Werke Gmbh

112,054

Medián

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

Tab. 3.63: Medián hodnot doby obratu krátkodobých neúročených závazků deseti největších podniků působících ve vybraných odvětvích se sídlem v České republice a v zemích EU (28) Odvětví – lokalita 2017 2016 2015 2014 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 83,674 72,764 65,716 74,253 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28) 129,333 103,361 94,870 102,092 27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 83,253 69,551 68,138 71,058 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28) 131,613 110,778 121,692 103,525 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 190,929 179,037 158,329 167,334 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 89,254 97,376 96,805 101,104 61 – Telecommunications – Česká republika 83,619 84,584 90,728 102,049 61 – Telecommunications – EU (28) 175,186 162,324 155,969 147,176

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

160

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online