ŠAVŠ Studie 2019

Odvětví – lokalita

2017

2016

2015

2014

61 – Telecommunications – EU (28)

5,440% 4,920% 6,815%

6,818%

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) V kapitole 3.2.1 bylo zjištěno, že medián rentability vlastního kapitálu vykazuje (na rozdíl od mediánu odvětvových hodnot při zahrnutí všech podniků s tržbami nad 10 000 tis. EUR ročně) rostoucí tendenci u podniků v EU a naopak klesající tendenci u podniků v ČR. Tendence v deseti největších podnicích v zemích Evropské unii je však spíše opačná. Mediánová hodnota ROE tuzemských podniků pak v letech 2016 a 2017 výsledky podniků v zemích EU převyšuje. Tab. 3.70: Rentabilita vlastního kapitálu deseti největších podniků v odvětví auto- mobilového průmyslu se sídlem v České republice Společnost 2017 2016 2015 2014 Škoda Auto, a.s. 27,102% 18,290% 26,230% 18,421% Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. 13,181% 18,960% 12,517% 23,168% Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 4,238% 4,930% 3,543% 4,834% Mobis Automotive Czech, s.r.o. 28,459% 16,211% 7,433% 3,045% Bosch Diesel, s.r.o. 9,865% 10,235% 11,199% 7,805% Iveco Czech Republic, a.s. 22,504% 21,029% 20,942% 19,807% Robert Bosch, s.r.o. 24,963% 17,599% 21,936% 15,251% Faurecia Automotive Czech Republic, s.r.o. 75,732% 93,459% 101,699% 925,939% Brose Cz, s.r.o. 9,803% 9,213% 6,513% 5,303% Sungwoo Hitech, s.r.o. 5,139% 3,633% 11,653% 6,963% Medián 17,842% 16,905% 12,085% 11,528% Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Tab. 3.71: Rentabilita vlastního kapitálu deseti největších podniků v odvětví auto- mobilového průmyslu se sídlem v zemích EU (28) Společnost 2017 2016 2015 2014 Volkswagen Aktiengesellschaft 10,670% 5,789% -1,541% 12,272% Daimler AG 16,633% 14,855% 15,947% 16,351% Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 15,960% 14,589% 14,957% 15,538% Robert Bosch Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung 6,579% 10,275% 9,008% Audi Aktiengesellschaft 12,346% 8,163% 19,730% 23,064% PSA Automobiles Sa 66,407% 41,519% 70,231% 23,598% Renault SAS 13,615% 28,680% 13,523% 0,281%

164

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online