ŠAVŠ Studie 2019

Společnost

2017

2016

2015

2014

FCA Italy S.P.A., In Forma Estesa Fiat Chrysler Automobiles Italy S.P.A., E In Forma Abbreviata Fiat Group Automobiles S.P.A. E Fiat Auto S.P.A.

-12,165% -18,045% -46,252% -32,894%

6,012% 12,318% 14,649% 23,417%

Jaguar Land Rover Limited

-10,658% 23,772% 18,805%

Ford-Werke Gmbh

12,980% 10,241% 14,803% 15,945%

Medián

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk)

Tab. 3.72: Medián hodnot rentability vlastního kapitálu deseti největších podniků působících ve vybraných odvětvích se sídlem v České republice a v zemích EU (28) Odvětví – lokalita 2017 2016 2015 2014 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – Česká republika 9,857% 9,408% 9,222% 14,728% 26 – Manufacture of computer, electronic and optical product – EU (28) 14,035% 12,651% 13,333% 16,793% 27 – Manufacture of electrical equipment – Česká republika 14,949% 20,105% 16,594% 22,797% 27 – Manufacture of electrical equipment – EU (28) 8,834% 16,249% 19,097% 23,880% 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – Česká republika 7,358% 8,383% 12,917% 17,149% 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply – EU (28) 6,682% 2,685% 3,090% 3,321% 61 – Telecommunications – Česká republika 14,379% 12,431% 9,482% 7,383% 61 – Telecommunications – EU (28) 9,604% 7,991% 9,180% 9,523% Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) Ukazatel rentability tržeb je u podniků v zemích Evropské unie lepší než v pří- padě deseti největších podniků se sídlem v České republice. Na základě tohoto zjištění lze konstatovat, že hlavní příčinou lepší rentability vlastního kapitálu podniků v České republice není ani rentabilita tržeb, ani způsob financování (neboť celková zadluženost podniků v zemích EU je vyšší), ale především obrat oběžných a stálých aktiv. Jinými slovy deset největších podniků automobilového průmyslu v České republice ve srovnání s podniky v zemích EU o tolik intenzivněji využívají oběžná a stálá aktiva pro produkci tržeb, že tím kompenzují svůj opatrnější přístup k financování a vyšší nákladovost rea- lizované produkce.

165

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online