ŠAVŠ Studie 2019

Pokud vztáhneme výrobu osobních automobilů v uvedených zemích na počet obyvatel , na prvním místě je Slovensko, kde na 1 000 obyvatel připadá 200 vyrobených osobních automobilů. V Číně, která je největším světovým producentem osobních auto- mobilů co do objemu, připadá na 1 000 obyvatel 18,5 automobilů. V Japonsku celkem 73 automobilů na tisíc obyvatel a v Německu 62 osobních automobilů na tisíc obyvatel. Obr. 1.8: Největší světoví producenti osobních automobilů (2018)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2017)

BOX 2.: Česká republika je největším výrobcem autobusů na obyvatele V oblasti výroby motorových vozidel vyniká Česko v produkci autobusů, kdy při přepočtu na obyvatele jsme absolutní jedničkou. V roce 2017 činil počet vyrobených au- tobusů v ČR na 10 000 obyvatel 4,4. Na druhém místě je Jižní Korea s 2,9 autobusy na 10 000 obyvatel a na třetím Polsko, kde na 10 000 obyvatel připadá výroba 1,4 auto- busů. Absolutně největším producentem je Čína, která v roce 2017 vyrobila 178,4 tisíc autobusů. Daleko za ní je druhá Indie (42,4 tisíc) a Brazílie (20,7 tisíc). V Česku bylo vyrobeno za rok 2017 celkem 4 631 autobusů.

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online