ŠAVŠ Studie 2019

Pokud se na největší producenty osobních automobilů podíváme z hlediska ob- chodní bilance , záporné saldo bilance (tedy více dovážejí) vykazují země jako Čína, USA, Spojené království, Francie a Rusko. Největší převis vývozu nad dovozem osob- ních automobilů má Německo (98,4 mld. USD) a za ním následuje Japonsko (82,2 mld. USD). Bilance České republiky je kladná a činí 16,8 mld. USD. Obr. 1.11: Obchodní bilance obchodu s motorovými vozidly k přepravě osob vybraných zemí (2017, v mld. USD)

Zdroj: UN Comtrade Database; jedná se o největší producenty osobních automobilů; SITC 7812

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online