ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 1.2: Zahraniční obchod s motorovými vozidly k přepravě osob ve vybraných zemích (2017, v mld. USD)

2017 Čína

Export

Import

Saldo

6,6

49,9 11,1 58,9

- 43,4

Japonsko Německo

93,3

82,2 98,4

157,3

Indie

6,6

0,2 9,6

6,4

Jižní Korea

38,8 53,0

29,2

-125,9

USA

178,8

Brazílie

6,7

3,0

3,7

Španělsko

35,8 22,2 41,7 42,0 21,3 16,5 1,3

20,1 34,8 11,5

15,6 -12,6 30,2 -5,3 -2,2 16,8 13,6

Francie Mexiko Rusko

6,7

UK ČR

44,2

4,5 2,9 1,0 8,6

Slovensko Indonésie

3,1

2,0 3,2

11,8

Turecko

Zdroj: UN Comtrade Database; jedná se o největší producenty osobních automobilů; SITC 7812; data za Thajsko nejsou k dispozici Mezi výrobci automobilů se na první místo podle výsledků výročních zpráv řadí koncern Volkswagen, který v roce 2018 vyrobil celkem 11 milionů kusů vozidel. Japonská Toyota, která měla ještě v roce 2016 prvenství ve výrobě, za rok 2018 uvádí produkci motorových vozidel ve výši 9 milionů kusů. Třetím největším producentem je Hyundai – poslední dostupná data o produkci uvádějí 7,9 milionů kusů.

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online