ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.15: Registrace či prodeje motorových vozidel ve vybraných zemích (2017, v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2016); jedná se o největší producenty motorových vozidel V prodejích osobních automobilů je na prvním místě opět jednoznačně Asie a Oceánie – v roce 2017 zde bylo prodáno téměř 41 milionů osobních automobilů. Druhé největší prodeje osobních automobilů zaznamenala Evropa, kde bylo v roce 2017 prodáno celkem 17,9 milionů automobilů. Amerika zaujímá v prodejích osobních vozů třetí pozici, v roce 2017 zde bylo prodáno 11,3 milionů osobních vozidel. Vývoj prodejů osobních automobilů v Asii a Oceánii má obdobný trend, jako vý- voj celkových prodejů motorových vozidel. Oproti roku 2008 hodnota prodejů narostla o více než 100%. V Evropě došlo v důsledku hospodářské krize k poklesům prodejů osobních automobilů v letech 2007 až 2009. V období 2009 až 2011 došlo k mírnému nárůstu a od roku 2011 prodej osobních automobilů v Evropě zaznamenal každoročně mírný pokles a růstovým byl až rok 2014. V Americe došlo stejně jako v Evropě k po- klesu v období hospodářské krize, od roku 2009 měly prodeje osobních automobilů rostoucí vývoj. Od roku 2013 však dochází k poklesu – prodeje klesly z 13,8 milionů na 11,3 milionů v roce 2017.

27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online