ŠAVŠ Studie 2019

7.2 Elektromobilita ve světě a v EU Do statistik celosvětově užívaných elektromobilů se zahrnují jak čistě elektrické vozy (BEV), tak i plug-in hybridní elektrické vozy (PHEV). Na vývoj počtu a důraz na přechod na elektromobilitu má a bude mít vliv tlak na snižování emisí. Elektromobilita bude jedna (a pravděpodobně ta nejdůležitější) z cest, jak těchto limitů dosáhnout. Na špici v elektromobilitě je Čína – jak ve výrobě elektromobilů, tak ale i v jejich užívání. Velký potenciál čínského trhu je totiž jak v malém nasycení trhu (co do počtu motorových vozidel na 1 000 obyvatel, který je zhruba pětinový oproti Německu), tak i ve snaze ulevit silně znečištěnému ovzduší velkých čínských měst, kde se velkou měrou na tom podílí právě automobilová doprava. Je to také podporováno státními pobídkami a zvýhodňováním majitelů elektromobilů. Za Čínou následují Spojené státy americké, kde sice počet elektromobilů absolutně roste (v roce 2018 počet užívaných elektromobi- lů v USA překonal 1,1 miliónu), relativně však ztrácí i na úkor zmiňované Číny. Na velký rozvoj elektromobility v Číně tlačí totiž i samotná čínská vláda, která nedávno představila plán rozvoje automobilového průmyslu. Vedle plánovaného navý- šení celkového prodeje automobilů až na 35 milionů automobilů ročně v roce 2025 – by měla významná část těchto aut být elektromobily a plug-in hybridy (PHEV). Jedna věc jsou plány a druhá, jak se bude automobilový průmysl opravdu vyvíjet. Skutečností je, že se trh s automobily zpomaluje a v Číně docházelo v posledních měsících k poklesu prodejů aut, na čemž měly svůj podíl jak zpomalující se motor čínské ekonomiky, tak i možné důsledky ještě nedořešeného nastavení cel USA vs. Čína. Obr. 7.3: Počet užívaných elektromobilů ve světě (v mil.)

Zdroj: ZSW

298

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online