ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.19: Počet prodaných vozů vybraných automobilek (v mil. kusů)

Zdroj: Výroční zprávy společností Celosvětově nejprodávanějším osobním automobilem roku 2018 byl model ja- ponské automobilky Toyota Corolla – prodalo se jich celkem 995 tisíc kusů. Druhým nejprodávanějším modelem byl Ford F-Series, kterého se prodalo 897 tisíc kusů. Na tře- tím místě se umístila Honda Civic – celkem 696 tisíc prodaných kusů. Jediným čes- kým modelem, který se dostal do první stovky nejprodávanějších automobilů, je Škoda Octavia, která se v roce 2018 umístila na 33. pozici – celkově bylo prodáno 397 tisíc kusů.

31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online