ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.21: Motorová vozidla v provozu (v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA); jedná se o poslední dostupná data Největší počet celkově užívaných motorových vozidel na 1 000 obyvatel je mezi státy, které jsou největšími producenty motorových vozidel, v USA, kde na 1000 obyva- tel připadá téměř 823 vozidel. Druhou zemí je Kanada, kde je na 1000 obyvatel téměř 640 vozidel. Naopak v Indii připadá na tisíc obyvatel pouze 22 vozidel na 1000 obyva- tel, v Číně pak 119 vozidel na tisíc obyvatel. V České republice je na tisíc obyvatel podle údajů OICA v provozu zhruba 559 motorových vozidel.

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online