ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.24: Motorová vozidla v provozu ve vybraných zemích (na 1 000 obyvatel)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2015); jedná se o vybrané státy mezi největšími producenty motorových vozidel; jedná se o poslední dostupná data V celkovém počtu využívaných osobních automobilů je na první příčce Asie a Oceánie, kde bylo v roce 2015 v provozu celkem 344,5 milionů osobních automo- bilů. V Evropě, která byla v celkovém počtu osobních automobilů v provozu dlouho- dobým lídrem, bylo v roce 2015 využíváno celkem 333,6 milionů osobních vozidel, což ji řadí na druhou příčku. V Americe, ve které lze pozorovat dlouhodobě rostoucí počet osobních automobilů v provozu, avšak pozvolným tempem, bylo v roce 2015 využíváno celkem 238,3 milionů osobních automobilů.

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online