ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.26: Osobní automobily v provozu ve vybraných zemích (2015)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2016); jedná se o největší producenty osobních automobilů Počet osobních automobilů se mezi největšími producenty od roku 2005 nijak dramaticky nezměnil. Výjimkou je Čína, kde se jejich počet zvýšil zhruba 7x. V USA od roku 2005 počet osobních automobilů mírně poklesl, to je však dáno narůstajícím zájmem o lehká užitková vozidla (pick-upy).

38

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online