ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.28: Osobní automobily v provozu ve vybraných zemích (na 1 000 obyvatel)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2015); jedná se o největší producenty osobních automobilů

40

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online