ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 1.7: Počet zaměstnaných osob a podíl na celkové zaměstnanosti – Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Změna v počtu 2017/2016

Podíl na zaměst- nanosti

Podíl na zaměst- nanosti

Změna v počtu 2017/2008

Stát

2008

2017

Německo

797 871 278 742 153 561 113 306 159 267 183 824 164 064

2,1% 869 119 1,1% 213 353 1,0% 202 858 1,3% 185 242 3,2% 177 156 0,8% 162 876 0,8% 157 609 2,0% 97 688 1,9% 79 600 2,4% 77 062 0,8% 37 071 0,8% 33 843 1,0% 29 181 0,3% 22 682 1,5% 14 583 0,3% 8 655 0,6% 154 275

2,1% +8,9% +1,8%

Francie Polsko

0,8%

-23,5%

-

1,3% +32,1% +8,1% 2,2% +63,5% +6,2% 3,5% +11,2% +5,2%

Rumunsko

Česko

Itálie

0,7% 0,8%

-11,4% -3,9%

+0,5% +2,4%

Španělsko Spojené království Maďarsko

177 395

0,5%

-13,0% -4,4%

77 258 83 617 57 387

2,2% +26,4% +5,1%

Švédsko

1,6%

-4,8%

+7,6%

Slovensko

3,1% +34,3% +9,7% 0,8% +0,3% +10,6% 0,8% +1,5% +5,7%

Portugalsko 36 962

Rakousko

33 356 42 537

Belgie

0,6% 0,3% 1,5%

-31,4%

+3,5% +7,7% +15,8%

Nizozemsko 23 843

-4,9% -1,8%

Slovinsko

14 844

Finsko

8 340

0,4% +3,8% +22,7%

Zdroj: Eurostat – Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers NACE rev.2 C29; data Francie 2016 (místo 2017), Spojené království 2007 (místo 2008)

45

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online