ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 1.9: Podíl hrubé přidané hodnoty (HPH) automobilového průmyslu na HDP a HPH zpracovatelského průmyslu v EU (2017)

HPH automotive/ HDP

HPH automotive/ HPH zpracovatelský průmysl

Stát

Česko

5,1% 4,1% 4,0% 4,0% 2,6% 2,1% 1,6% 1,5% 1,4% 1,1% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%

21,0% 19,5% 19,9% 20,5% 13,1% 15,4%

Německo* Slovensko Maďarsko Rumunsko Švédsko* Slovinsko

8,0%

EU*

10,7%

Polsko*

8,1% 6,7% 7,7% 8,8% 5,4% 5,2% 5,7% 3,9% 3,3% 1,8%

Rakousko Španělsko

Spojené království*

Itálie*

Portugalsko*

Francie* Belgie*

Nizozemsko

Finsko

Zdroj: Eurostat; * data za rok 2016 A tento význam automobilového průmyslu pro některé státy v EU časem poměr- ně významně roste, hrubá přidaná hodnota automotive na HDP má tak čím dále vyšší podíl. Za celou EU tento podíl za posledních 10 let vzrostl sice jen mírně, ale u někte- rých států, Česko nevyjímaje, tento nárůst činil i několik procentních bodů (a je potře- ba zmínit, že proběhla hospodářská krize, která se na ekonomikách a automobilovém průmyslu jako takovém velmi podepsala). U zmiňovaného Česka tak došlo v roce 2009 k poklesu a v letech 2012 a 2013 ke stagnaci růstu vývoje podílu hrubé přidané hodnoty automotive na HDP, aby se opět dala na rostoucí trajektorii. Mezi roky 2008 a 2017 si připsala 1,6 procentního bodu, což z dostupných dat je nejvíce v EU. Obdobná situace je i u vývoje podílu hrubé přidané hodnoty automotive na hrubé přidané hodnotě zpra- covatelského průmyslu.

47

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online