ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.32: Vývoj podílu hrubé přidané hodnoty automobilového průmyslu na HDP

Zdroj: Eurostat; data za rok 2017 v Německu a za EU nejsou k dispozici

Obr. 1.33: Vývoj podílu hrubé přidané hodnoty automobilového průmyslu na hrubé přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu

Zdroj: Eurostat; data za rok 2017 v Německu a za EU nejsou k dispozici

50

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online