ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.43: Podíl značek nově registrovaných osobních automobilů v EU v roce 2018

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA)

Užívání vozidel v EU Počet celkově registrovaných aut v Evropské unii dlouhodobě roste, ač data za po- slední roky nejsou k dispozici, podle vývoje prodejů aut se dá předpokládat, že ten- to růst bude pokračovat i v letech 2017 a 2018. European Automobile Manufactures Association (ACEA) totiž data za užívání aut zveřejňuje s více jak dvouletým zpožděním. Mezi roky 2011 a 2016 vzrostl počet motorových vozidel o 6,4%, u osobních aut to bylo o 6,5% (z 241,3 mil. na 257,0 mil. ks). Meziroční nárůst v roce 2016 činil u obou kategorií 2%. Rozdíly mezi členskými státy jsou však po přepočtu těchto užívaných aut na obyvatele poměrně značné. V průměru bylo v roce 2016 v EU 511 registrovaných osobních aut na 1 000 obyvatel, tedy zhruba 1 auto na dvě osoby bez rozdílu věku. V Lucembursku to už bylo 645 aut na 1000 obyvatel. Na opačném konci žebříčku bylo s 278 auty Rumunsko. Nutno však podotknout, že státy s nejnižším počtem aut na obyvatele mají často daleko vyšší nárůst v poslední době, než je tomu u států s vyšší vybaveností aut obyvatelstvem – rozdíly mezi státy se tak snižují.

60

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online