ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.46: Vývoj průměrného stáří osobních automobilů v EU (počet let)

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA) Lucembursko, stát pyšnící se jak největším počtem prodejů nových aut na obyvate- le, tak i počtem osobních aut v provozu (v přepočtu na počet obyvatel), mělo v roce 2016 nejnižší průměrné stáří registrovaných osobních automobilů (6,3 let), před Belgií, kde je průměrné stáří osobního automobilu 7,8 let. Obecně se dá říci, že nižší průměrné stáří osobních aut mají západní státy. Nejhůře na tom jsou v Polsku, kde průměrné stáří osob- ního auta dosahuje 17,3 let. V roce 2016 měla Česká republika 7. nejvyšší průměrné stáří a to 14,7 roku, což je o 0,2 roku více než v předchozím roce. Krom pěti zemí (Finsko, Belgie, Lotyšsko, Irsko, Dánsko) se průměrné stáří zvýšilo ve všech státech EU a průměrné stáří osobních aut se tak v Evropské unii meziročně zvýšil o 0,3 roku.

62

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online