ŠAVŠ Studie 2019

V roce 2016 převažoval u osobních automobilů benzín (54%) v užitých palivech, na druhém místě nepřekvapivě diesel s 42%. Prakticky ve všech členských státech (s vý- jimkou Polska, kde 14% osobních aut je registrováno pro LPG/zemní plyn) přesahoval součet paliv benzín a diesel 90%. Diesel dominuje pouze v osmi státech EU – nejvíce v Litvě (67%) a v Lucembursku (64 %).

Obr. 1.49: Podíl užitých paliv u osobních aut v roce 2016

Zdroj: European Automobile Manufactures Association (ACEA)

64

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online