ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.56: Výroba motorových vozidel v ČR, export a tuzemský prodej

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu; Pozn.: Výroba – Škoda jen tuzemské závody; Export – od roku 2017 je uváděn pouze export vozidel vyrobených v ČR; Prodej – jedná se o výrobci vykázané domácí prodeje (rozdíl oproti prvním registracím) Celkem tedy Škoda Auto v roce 2018 vyrobila na území ČR 886 tisíc aut, v tu- zemsku prodala 94 tis. a do světa exportovala z Česka 796 tis. aut. Data pro všechny výrobce ukazuje následující tabulka: Tab. 1.15: Výroba a odbyt motorových vozidel domácích značek v roce 2018 (v ks)

Značka

Výroba v ČR

Tuzemský prodej

Export 796 132 210 260 325 295

Škoda Auto

886 103 210 993 340 300

93 586

TPCA

733

Hyundai

15 005

Tatra*

559

202 318 412 205

349

Iveco Bus

4 283

4 599

SOR Jawa

573

161

1 493 1 288 Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu; Pozn.: Výroba – tuzemské závody; Export – export vozidel vyrobených v ČR; Prodej – jedná se o výrobci vykázané domácí prodeje (rozdíl oproti prvním registracím). * Data společnosti Tatra Trucks a.s. jsou pro rok 2018 uvedena za období leden – září 2018.

70

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online