ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.59: Registrace nových a ojetých osobních aut

Zdroj: Svaz dovozců automobilů Z hlediska užitých paliv v nových registracích nových osobních aut stále dominu- je benzín (67,0% v roce 2018), následuje nafta (30,2%) a stlačený zemní plyn (CNG; 0,7%). Od roku 2016 dochází k razantnímu nárůstu podílu benzínových motorů na úkor podílu dieselových motorů – podíl dieselových pohonů na nových registrací poklesl ze 42,6% v roce 2016 na 30,2% v roce 2018. Pokračování tohoto trendu se oče- kává i do budoucna. Hybridních vozů bylo v roce 2018 v ČR nově registrováno 4 831 (v roce 2017 to bylo 2 826) a čistých elektromobilů 618 (0,24% podíl na celkových nových registracích osobních aut, v roce 2017 to bylo 307 vozů).

73

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online