ŠAVŠ Studie 2019

Prameny Statistika produkce. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) [online]. Production Statistics. [cit. 20. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.oica.net/ production-statistics/ Počet obyvatel. World Bank [online]. Population, total. [cit. 12. 2. 2019]. Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL Zahraniční obchod s motorovými vozidly k přepravě osob. UN Comtrade Database [online]. UN Comtrade Database – SITC 7812. [cit. 6. 2. 2019]. Dostupné z: https:// comtrade.un.org/data/ Hospodářské výsledky největších světových automobilek. Bloomberg. [cit. 30. 1. 2019] Statistiky prodeje. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) [online]. Sales Statistics. [cit. 20. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.oica.net/category/ sales-statistics/ Nejprodávanější modely automobilů v roce 2018. Focus2move [online]. World Best Sel- ling Car – The top 100 in 2018. [cit. 30. 2. 2019]. Dostupné z: https://focus2move. com/best-selling-cars-in-the-world/ Vozidla v provozu. International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) [online]. Vehicles in use. [cit. 20. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.oica.net/category/ vehicles-in-use/ Počet vyrobených osobních automobilů v EU. European Automobile Manufactures Association (ACEA) [online]. Passenger Cars EU. Passenger car production in the EU. [cit. 12. 2. 2019]. Dostupné z: http://www.acea.be/statistics/tag/category/passenger-cars- -production Počet vyrobených osobních automobilů ve světě . International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) [online]. 2018 Production statistics. [cit. 20. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.oica.net/category/production-statistics/2018-statistics/ Populace svět. The World Bank. [online]. Population, Total. [cit. 12. 2. 2019]. Dostupné z: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.POP.TOTL Populace EU. Eurostat [online]. Population; Population on 1 January by age and sex. [cit. 14. 2. 2019]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database Počty firem v automotive; počty zaměstnanců v automotive; zaměstnanost; náklady práce na zaměstnance Eurostat [online]. Annual detailed enterprise statistics for industry. [cit. 8. 3. 2019]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/sbs_na_ ind_r2 Data za export a import. European Automobile Manufactures Association (ACEA) . [on- line] The Automobile Industry Pocket Guide. [cit. 18. 2. 2018]. Dostupné z: http:// www.acea.be/uploads/publications/ACEA_Pocket_Guide_2018-2019.pdf Hrubá přidaná hodnota a HDP. Eurostat . [online] National accounts aggregates by industry (up to NACE A*64) [nama_10_a64]. GDP and main components (out-

76

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online