ŠAVŠ Studie 2019

Vozový park v ČR. Svaz dovozců automobilů [online]. [cit. 25. 1. 2019]. Dostupné z: http://portal.sda-cia.cz/stat.php?v#str=vpp Registrace nových vozidel. Svaz dovozců automobilů [online]. [cit. 30. 1. 2019]. Do- stupné z: http://portal.sda-cia.cz/stat.php?n#str=nova Registrace ojetých vozidel. Svaz dovozců automobilů [online]. [cit. 30. 1. 2019]. Do- stupné z: http://portal.sda-cia.cz/stat.php?o#str=oje Projekce obyvatelstva České republiky – 2018 – 2100. Český statistický úřad [onli- ne]. [cit. 7. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva- -ceske-republiky-2018-2100 Tabulky dodávek a užití. Český statistický úřad [online]. [cit. 14. 3. 2019]. Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkaout.dod_uziti?mylang=CZ

78

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online