ŠAVŠ Studie 2019

Přidaná hodnota v přepočtu na jednoho zaměstnance je v rámci automobilového průmyslu tradičně nejvyšší u konečných výrobců motorových vozidel (2,73 mil. Kč roč- ně). V této kategorii také přidaná hodnota na zaměstnance od roku 2009 do roku 2016 nejrychleji rostla, v roce 2017 však zaznamenala pokles o 5,6% (počet zaměstnanců totiž rostl významně rychleji, než celková přidaná hodnota). U výrobců dílů a příslušen- ství činila v roce 2017 tato hodnota 896 tis. Kč a u výrobců karosérií, přívěsů a návěsů 581 tis. Kč ročně. Obr. 2.14: Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance (tis. Kč)

Zdroj: MPO, ČSÚ V celém zpracovatelském průmyslu dosáhla v roce 2017 přidaná hodnota na za- městnance 927 tis. Kč, ve výrobě motorových vozidel (celý CZ NACE 29) 1 309 tis. Kč. To byla čtvrtá nejvyšší úroveň v rámci oddílů českého zpracovatelského průmyslu. To svědčí o poměrně vysoké míře automatizace automobilového průmyslu (především tedy konečných výrobců motorových vozidel) – na jednotku přidané hodnoty potřebují méně pracovní síly.

95

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online