ŠAVŠ Studie 2019

Automobilový průmysl v soudobé ekonomice pozice a trendy

Josef Bradáč Romana Čižinská Tereza Hrtúsová Tomáš Kozelský Tomáš Krabec Radim Lenort Radek Novák Jiří Sobotka Václav Šmejkal Jana Vlčková Stanislav Šaroch ed.

2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online