ŠAVŠ Studie 2019

Rentabilita vlastního kapitálu neboli výnosnost vložených prostředků vlastníky, je dlouhodobě nejvyšší u konečných výrobců motorových vozidel (21% v roce 2017), i když rozdíl oproti producentům dílů a příslušenství (15,2%) není tak výrazný jako u rentability tržeb. Rentabilita vlastního kapitálu v celém zpracovatelském průmyslu v roce 2017 dosáhla 13,8%. Obr. 2.22: Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (v %)

Zdroj: MPO, ČSÚ Rentabilita vlastního kapitálu byla v automobilovém průmyslu pátá nejvyšší ze všech oddílů zpracovatelského průmyslu. Tab. 2.7: Srovnání rentability vlastního kapitálu v oddílech zpracovatelského průmyslu (v %, rok 2017) Oddíl zpracovatelského průmyslu 2015 2016 2017 Zpracování dřeva, výroba dřevěných výrobků 22,3% 25,7% 25,3% Výroba oděvů 27,1% 23,9% 23,0% Výroba pryžových a plastových výrobků 23,7% 22,4% 19,0% Výroba usní a souvisejících výrobků 27,3% 20,0% 18,6% Výroba motorových vozidel 22,7% 19,1% 18,4% Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 23,3% 19,9% 18,2% Výroba chemických látek a přípravků 21,0% 16,1% 17,2% Výroba elektrických zařízení 21,0% 17,3% 16,3% Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 20,4% 17,6% 15,2%

104

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online