ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.23: Zahraniční obchod s motorovými vozidly, díly a příslušenstvím (v mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: Klasifikace zboží SITC 7812, 7821, 7831, 784

Obr. 2.24: Podíl vývozu motorových vozidel, dílů a příslušenství na celkovém vývozu ČR

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: U vývozu motorových vozidel – klasifikace zboží SITC 7812, 7821, 7831, 784 Vývoz motorových vozidel, dílů a příslušenství výrazně přispívá k vývoji celkového vývozu zboží z ČR. Od roku 2004 do roku 2018 se export automobilového průmyslu

106

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online